Rasstandard: Dvärgvädur

16 Augusti 2014, 21:02
Dvärgväduren är idag en av de populäraste raserna, både som utställningsdjur (med över 3000 utställda djur per år) och som keldjur, tack vare sitt lugn, sin tillgivenhet och sitt trevliga temperament. 
 
 Viltgul dvärgvädur, till höger skymtar en chinchilla dvärgvädur

Dvärgvädur - Härstammar från Nederländerna där den godkändes som ras 1964 efter att upphovsmannen Adrian de Cock arbetat med rasen i fjorton år. År 1973 fanns sex dokumenterade dvärgvädurar i Sverige. Vem som importerade rasen först är okänt. 
I Storbritannien heter dvärgväduren miniature lop och i USA holland lop. 
 
 
Huvud & hals
Öronen: Från två stora öronknutor längst upp på huvudet ska öronen hänga, från sidan sett, rakt ned med hörselgången inåt mot kroppen. Framifrån hänger öronen i en svag, inåtvänd (konvex) båge. Från öronspets till öronspets ska öronen vara 22 - 30 cm.
Huvud: Hanens huvud är kort och kraftigt med nosryggen i en böjd (konvex) båge, komplett med en bred panna och fylliga kinder. Honans huvud är aningen längre och smalare än hanens, men även för honorna gäller ju kompaktare huvud ju bättre huvudform.
Hals: Dvärgvädurens hals ska vara kort och kraftig. Intrycket ska vara att huvudet sitter direkt på kroppen.
Hakpåse: Hanarna får inte ha hakpåse, dock får ett smalt hudveck (så kallat hakskägg förekomma). Honor bör inte ha hakpåse
 
Kroppsform
Bröst: Brett och kraftigt
Rygg: Bred och kraftig med god muskelanstättning 
Rygglinje: Går från nacken till korset i en svag både (konvex) och från korset till svansroten i en jämn båge (kvarstcirkel)
Ben: Kraftiga, korta och åtskilda, vilket ger en låg kroppställning. Bakbenen är mycket kraftiga och ska bäras parallellt med kroppen.
Svans: Normalt utvecklad, rikligt behårad och ska ligga an mot kroppen
 
Satinpälsad dvärgvädur, Fuglsangs Viggo 92,5p.
Foto: Emelie Persson www.proximas.se
 
Päls
Rasen är godkänt i normalpäls, rex, satin och angora. Lejonhuvad dvärgvädur är en egen ras sedan 2007.
 
Rexpälsad dvärgvädur, Proximas Bill 90,5p.
Foto: Emelie Persson www.proximas.se
 
Vanliga fel som medför poängavdrag
Mindre avvikelser från idealstorleken. En vek och finare kroppsbyggnad hos hanen. Långsträckt kropp. Smalt bröst, svag ryggmuskulatur, ojämn rygglinje. Framträdande skulderblad, svaga och tunna framben, lätt genomtramp, bakbenen ej parallella med kroppen, högt markerat kors. Svankrygg, plant eller brant sluttande kors, utskjutande lår. 
 
 Hissjö's Love Like This, japantecknad svart/gul, 92p. Svag öronställning
 
Diskvalificerande fel
Total avvikelse från de föreskrivna proportionerna. Spetsig rygg, starkt genomtramp/björntramp på frambenen. O- eller X-ben. Svansen skev i svansroten, bruten eller krokig. Mycket kort, svagt utvecklad svans.
 
Färg
Rasen är godkänd i samtliga färger beskrivna i Nordisk kaninstandard.
 
Teckning
Rasen är godkänd i samtliga färger beskrivna i Nordisk kaninstandard.
 
 
Vikt
Ålder i månader
4 - 5 månader
5-7 mån
maxvikt

Idealvikt i kilo (Vuxna djur)
-1,00 kg
1,01 - 1,40 kg
1,41 - 1,90 kg
1,91 - 2,00 kg
2,01 - 2,20 kg
2,20 och högre
 

1,10-1,40 kg
1,40-1,70 kg
2,20 kg

 
 
0 poäng
4 poäng
5 poäng
4 poäng
3 poäng
0 poäng
 
 

Poängskala - Utställning

Tecknat djur
Vikt
Rasprägel och presentation
Kroppsform
Pälsens täthet
Pälsens kvalitet
Färg
Teckning 
Kondition och vård
Summa poäng                
 
5
20 
20 
10 
10
10
20 

100
 
 
Enfärgat djur
Vikt
Rasprägel och presentation
Kroppsform
Pälsens täthet
Pälsens kvalitet
Färg 
Kondition och vård
Summa poäng                
 
 
5
20 
40 
10 
10
10 

100
 
 
- Copyright by Bunnyday.blogg.se

Rasstandard - Hermelin

08 Januari 2014, 16:29
Hermelin är idag en av de populäraste raserna, med sin knappa vikt på ett kilo räknas den idag som den näst minsta kaninrasen. Detta är en ras man ofta ser på kaninutställningar och såväl på hoppbanor.
 
Rysstecknad zobel blå
 
Historik
Rasens förfäder uppkom i England under 1800-talet, denna ras kallades för Polish och fanns enbart i färgen albino. Senare döptes rasen om till Dvärghare. I slutet av 1800-talet importerades rasen till Tyskland, där fortsatte de utveckla rasen och uppnådde tillslut den standard som hermelin har utseendemässigt. De olika färgvarianterna och teckningarna avlades fram i Holland och godkändes år 1940.
 
 
Viktskala
 
Ungdjur
För ungdjur anges en idealvikt i förhållande till åldern som ger 5poäng.
 
Ålder i månader                          Idealvikt i kg
4-5 månader                               0,60-0,80 kg
5-7 månader                               0,80-1,00 kg
Max vikt                                       1,40 kg
 
Vuxen
 
0,00-0,60 kg                   0 p
0,61-0,70 kg                   3 p
0,71-0,80 kg                   4 p
0,81-1,30 kg                   5 p
1,31-1,40 kg                   4 p
1,41 kg och högre          0 p
 
 
Poängskala
 
                                                           Färgade och vita      Tecknade      Avvikande hårstrukturer
Vikt                                                                                     5                            5                                   5
Rasprägel och presentation                                           20                          20                                 20
Kroppsform                                                                       40                          20                                 20
Pälsens täthet                                                                  10                          10                                 20
Pälsens kvalité                                                                  10                          10                                 20
Färg                                                                                     10                          10                                        
Teckning                                                                                                            20
Färg och teckning                                                                                                                                10
Kondition, vård och sundhet                                            5                            5                                    5
 
Summa poäng                                                                 100                        100                                100
 
 
Rasprägel och presentation
Rasen har en egen profil, såväl vad angår kroppsformen som typen. De korta öronen framhäver det runda huvudet och ger tillsammans med den korta kroppen en välproportionerad helhet.
 
Öron: Öronen är rättuppstående och ska sitta tätt ihop, väl avrundade i spetsen och ska harmonisera med kroppsstorleken. Öronlängden får inte överstiga 7 cm, de får inte heller vara grova, men inte heller så tunna och dåligt behårade att de får ett rosa skimmer.
 
Huvud: Huvudet hos både honor och hanar ska vara kägelformat, sett ifrån sidorna och framifrån. Nosryggen ska vara böjd i en konvex båge, nospartiet ska vara kort och pannan bred.
 
Hals: Kort och kraftigt, man ska få intrycket av att huvudet sitter direkt på kroppen.
 
Hakpåse: Hanar ska inte ha hakpåse, det får förekomma så kallat hakskägg (ett smalt hudveck). Honor bör inte ha hakpåse. Vid bedömning av hakpåse ska kaninen sitta i upprätt ställning.
 
 
Vanliga fel som leder till poängavdrag
Mindre avvikelser från idealtypen. Smalt eller långsträckt huvud, något lång nosrygg, smalt nosparti.
Huvud och öron som inte harmonierar i storlek med kroppsstorleken.
Öronen bågställda, så de endast är sammanställda vid spetsarna, öron som korsar varandra, lätt hopfällda öron. Tunna öron, svagt behårade öron. Antydan till hakpåse. Dålig presentation.
 
Diskvalitviserande fel
Stora avvikelser ifrån rasprägeln. Öron vars längd överstiger 7 cm. Hakpåse. Kraftiga hudveck på bröstet.
 
Svart
 
Kroppsform
Kroppen är kort och valsformad med parallella sidolinjer.
 
Bröst: Brett och fast.
 
Rygg: Bred med god muskelfästning.
 
Rygglinje: Rygglinjen går från nacken till korset i en mycket svag konvex båge.  Därifrån i en jämn båge (kvartscirkel) som slutar vid svansroten.
 
Ben: Frambenen är korta, kraftiga och brett åtskilda som bär upp kroppen fritt ifrån underlaget. Bakbenen är kraftiga, raka och bäres parallellt med kroppen.
 
Lår: Kraftiga, muskulösa utan framträdande ben och med insidorna tätt intill kroppen.
 
Svans: Svansen är normalt utvecklad, rikligt behårad och bäres an mot bakkroppen.
 
 
Vanliga fel som leder till poängavdrag
Mindre avvikelser från idealstorleken. Smalt bröst. Långsträckt  kropp. Rygglinje som avviker från idealet. Framträdande skulderblad,  långa framben, lätt genomtramp, bakbenen ej parallella med kroppen. Utåtvinklade bakben. Något sned svans.
 
Diskvalitviserande fel
Total avvikelse från de föreskrivna proportionerna. Spetsig rygg, starkt genomtramp/björntramp på frambenen. O- eller X-ben. Svansen skev i svansroten, bruten eller krokig. Mycket kort, svagt utvecklad svans.
 
 
Päls
Rasen är godkänd i hårstrukturen normalhårad, rex, satin, fuchs och angora. Hos normalhårade föredrages kort hårlängd. Idealet är ca 2,5 cm.
 
 
Färg
Rasen är godkänd i samtliga färger som beskrivs i Nordisk Kaninstandard.
 
Hermelin fuchs: Är godkänd i alla färger förutom: blå beveren, ljusgrå, new zealand red och sallander. Färgade djur har på nospartiet, där  hårlängden är kort, motsvarande färg som normalhårsfärg. På övrig långhårig päls tillåtes svagare pälsfärg.
 
Hermelin rex: Är godkänd i alla färger förutom: viltröd, bourgogne, new zealand red, blå beveren), egern, gouwenaar), järngrå och mörkgrå.
 
Hermelin angora: Är godkänd i alla färger förutom: blå beveren, ljusgrå, new zealand red och sallander. Färgade djur har på nospartiet, där hårlängdsanlaget är kort, motsvarande färg som normalhårsfärg. På ullbärande partier är färgen förtunnad till mycket ljusare toner, ju längre päls desto ljusare färg.
 
Ögonfärg: Enligt respektive pälsfärg.
 
Klofärg: Enligt respektive pälsfärg.
 
 
Teckningar
Rasen är godkänd i samtliga teckningar som beskrivs i Nordisk Kaninstandard.
 
Hermelin fuchs: Godkänd i teckningarna hotot, mantelteckning, japanteckning, rysk teckning och zobel. Däremot inte i tan, otter, whiteteckning, scheckteckning, holländsk teckning och dalmatinerteckning.
Manteltecknad är enbart godkänd i teckningskombinationerna svart/gul japanteckning, blå/gul japanteckning, zobel blå och zobel brun.
 
Hermelin rex: Godkänd i samtliga teckningar som beskrivs i Nordisk Kaninstandrad.
 
Hermelin angora: Godkänd i samtliga teckningar som beskrivs i Nordisk Kaninstandrad.
 
Rysstecknad zobel blå